Tiến Độ Thanh Toán Dự Án The Link Ciputra

Phương thức 1: Thanh toán thành 15 đợt
Đợt
Thời Điểm Tỷ lệ Thanh Toán
Đợt 1
Ngay khi ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ 30%
Đợt 2 – Đợt 13
Thanh toán hàng tháng (Không muộn hơn ngày 30 hàng tháng và trước tháng bàn giao căn hộ) 20% (Trong vòng 12 tháng – Trung Bình mỗi tháng thanh toán 1,67%)
Đợt 14
Bàn giao căn hộ 45%
Đợt 15
Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu
5%
Phương thức thanh toán 2 : Thanh toán 3 Đợt
Riêng đối với những khách hàng mua căn hộ có diện tích 57,8 m2 (Căn số 02  và căn số 09) , khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu là 2%/Giá bán căn hộ.
Đợt Thời điểm Tỷ lệ thanh toán
Đợt 1 Ký hợp đồng mua bán 50%
Đợt 2 Bàn giao căn hộ 45%
Đợt 3 Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 5%
Final: Bảng giá sẽ được điều chỉnh lại thứ 2 hàng tuần tương đương với tỷ giá của ngày hôm đó.

Leave a Reply